Hydros Bvba

Opstart

Heeft u geen zuiveringsinstallatie, is uw zuiveringsinstallatie sterk verouderd of bent u op zoek naar manieren om water te hergebruiken, dan kan Hydros BVBA zorgen voor een vlotte opstart van een nieuwe zuivering. Via een vooronderzoek naar het soort voedingswater dat zal binnenkomen in de zuivering, en rekening houdende met de geldende lozingsnormen, wordt er een plan opgemaakt voor een nieuwe zuivering. Uit onze ervaring weten we welke aanpassingen doorslaggevend zijn voor een goede werking van de zuivering. Er wordt rekening gehouden met een minimum aan kosten, een laag energieverbruik en eventuele uitbreidingen in de toekomst. Eens gebouwd, zorgen we voor de opstart van uw nieuwe zuivering, zodat de kwaliteit van uw geloosde water zo snel mogelijk perfect is.

 

Opvolging

Een zuiveringsinstallatie vraagt, eens opgestart, een adequate opvolging. Afhankelijk van de productie in het bedrijf, de waterhoeveelheid, de weersomstandigheden… dienen bepaalde parameters bijgestuurd te worden. Bij kleine veranderingen in de biologie en bijgevolg eventuele beginnende problemen, kan er kort op de bal gespeeld worden, om grote problemen te vermijden. Om de opvolging van een zuiveringsinstallatie op een correcte wijze te kunnen uitvoeren, werd er geïnvesteerd in labomateriaal. De noodzakelijke toestellen werden aangekocht om een zuiveringsproces te kunnen analyseren op rendement, kwaliteit en microbiologie. De belangrijkste resultaten zijn reeds binnen de 24 uur bekend en worden per e-mail (of per fax) doorgestuurd naar de klant. De nodige instructies voor bijsturing worden eveneens doorgegeven.

 

Analyses

Normen en heffingen

Soorten analyses

Apparatuur


© 2014 Hydros Bvba