Hydros Bvba

Informatie omtrent waterzuivering

Het zuiveren van afvalwater gebeurt in verschillende stappen. Waterzuivering is niet meer dan een natuurlijk proces dat wij met de juiste middelen en technieken versnellen.Er is uiteraard de waterzuivering op industrieel vlak maar tevens worden particulieren ook soms vanuit de overheid verplicht om een zuiveringsinstallatie te plaatsen om hun afvalwater te zuiveren vooraleer dit in de gracht, beek,... mag geloosd worden. Hieronder vindt u zowel voor particuliere installaties als voor industriële installaties het zuiveringsproces kort omschreven:

U kan hier ook een powerpoint voorstelling downloaden waar het zuiveringsproces in wordt voorgesteld

 


© 2014 Hydros Bvba