Hydros Bvba

Particuliere waterzuivering

 

particulier

 

Huishoudelijk afvalwater bestaat vooral uit organische deeltjes: keukenafval, spoelwater vanuit de badkamer en het toilet. Deze producten zijn hoofdzakelijk biologisch afbreekbaar. Dit wil zeggen dat alle vervuiling in principe kan afgebroken worden door de natuur. Het water van een woning moet via een riool kunnen afgevoerd worden naar een gemeentelijke zuiveringsinstallatie. Kan dit niet rechtstreeks, dan moeten de afvalstoffen voldoende worden verwijderd vooraleer het water in de gracht of beek terecht mag komen. Daarom worden sinds kort sommige gezinnen verplicht een IBA te plaatsen. Deze individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater kan dit "afval" verwerken, zodat de levende organismen in de gracht of beek niet meer gestoord worden in hun natuurlijk evenwicht.

Een individuele of particuliere waterzuiveringsinstallatie bestaat uit een opeenvolging van verschillende processen, waardoor de afvalstoffen op een gecontroleerde manier en stelselmatig worden verwijderd.

Kort uitgelegd gebeurt in deze IBA het volgende:

Stap 1:

Het water komt uit de woning (of groep woningen) en bevat hier tal van organische deeltjes. Deze stoffen zijn echter vrij goed afbreekbaar en dienen als voedsel voor de levende organismen in de zuiveringsinstallatie. Deze deeltjes kunnen echter niet in één keer uit het water worden verwijderd.

Stap 2:

Het water loopt door een septische put en/of vetvang. Hier wordt het afvalwater van de zwaarste afvaldeeltjes ontdaan. Het gaat voornamelijk over vaste en kleinere deeltjes (bijvoorbeeld groentendeeltjes) afkomstig vanuit de keuken. In deze put ontstaat er een drijflaag. Door een "duikschot" wordt deze drijflaag tegengehouden waardoor dit organisch materiaal niet wordt afgevoerd naar het volgende compartiment. Deze vetvanger of voorbezinker wordt één keer per twee of drie jaar leeggepompt.

Stap 3:

Het water komt nu in het eerste compartiment van de individuele waterzuiveringsinstallatie . Er gebeurt hier een afbraak van de organische stoffen (voornamelijk suikers, eiwitten, etc…). Deze suikers zijn het gemakkelijkst af te breken door bacteriën, die in afwezigheid van zuurstof kunnen blijven werken. Door de afbraak van deze organische stoffen wordt er biogas of moerasgas (methaan) gemaakt.

Stap 4:

Het water komt in het tweede compartiment, dit bestaat uit actief slib of biomassa. Biomassa bestaat uit een aantal soorten bacteriën. Deze bacteriën hebben een voldoende hoeveelheid zuurstof (lucht) nodig Ze moeten dus voldoende adem hebben om vrij snel de druppeltjes water te verlossen van hun afval. Voor de aanwezige bacteriën zijn de afvalstoffen voedsel. De bacteriën verwerken het voedsel en nemen daardoor toe in gewicht en/of volume. De lucht wordt via een elektrische luchtpomp in dit compartiment gepompt . Hier is het water eigenlijk al gezuiverd maar door de vermenging van het actief slib met het water ziet het er niet echt zuiver uit. Daarom nog een laatste stap.

Stap 5:

De nabezinking: om uiteindelijk zuiver water te bekomen, is het nodig dat de biomassa of de bacteriën vanuit het tweede compartiment worden afgescheiden van het gezuiverd water. Het mengsel komt in een derde compartiment terecht. Hier wordt het water zo snel mogelijk in stilstand gehouden. Als het mengsel stilstaat, begint de scheiding van de biomassa en het water. De bacteriedeeltjes gaan bezinken en worden stelselmatig afgezogen (via onderdruk door de zuurstofpomp) onderaan de tank. Deze bacteriën worden terug naar de tweede tank gebracht . Als de bacteriën bezinken , blijft het gezuiverde water bovendrijven .

Het water is nu terug zuiver en helemaal verlost van alle afvaldeeltjes. Nu mag het gezuiverde water zonder problemen in de waterloop terechtkomen.

 

terug


© 2014 Hydros Bvba