Hydros Bvba

Soorten analyses

 

particulier

 

Alle analyses uitgevoerd in ons labo, zijn erop gericht het maximum aan informatie te bekomen over de werking van de zuivering. Het biologische systeem wordt onderzocht naar activiteit, slibhoeveelheid en microscopie. Het binnenkomende water wordt geanalyseerd op belasting voor de zuivering. Het gezuiverde effluent wordt onderzocht op de parameters opgelegd in de sectorale lozingsnormen.
Alle analyses worden door Hydros BVBA zelf uitgevoerd. In het eigen laboratorium, gelegen op de bedrijfszetel, voeren we nauwkeurig alle analyses uit op de monsters die we bij de klanten hebben genomen van:

Volgende analyses worden uitgevoerd:

terug


© 2014 Hydros Bvba