Skip to main content

Advies

In veel industrietakken worden grote hoeveelheden water verbruikt. Niet alleen het productieproces, maar ook het proces van reinigen en desinfectie, is verantwoordelijk voor het verbruik van vele liters water per uur. Wanneer een bedrijf water gebruikt en / of loost, moet er een heffing op de waterverontreiniging betaald worden. Deze heffing wordt bepaald en geïnd door de VMM (Vlaamse Milieumaatschappij). Het bedrag van de heffing wordt dan verkregen aan de hand van de vervuilingseendheden (VE). Ofwel wordt het aantal VE forfaitair bepaald (op basis van de opgenomen hoeveelheid water). Dit zorgt echter voor veel bedrijven voor een zeer hoge kost. Investeringen in een zuiveringsinstallatie, zorgt ervoor dat het water dat uiteindelijk geloosd wordt van een veel betere kwaliteit is. Door het uitvoeren van de meetcampagne, waarbij de kwaliteit van het geloosde water effectief gecontroleerd wordt, kan de jaarlijkse heffing sterk verminderd worden.

Diensten

Ontdek hier onze diensten die wij aanbieden...

Vooronderzoek

We voeren een vooronderzoek uit op jullie afvalwater (influent). Zo krijgen we een zicht op de vuilvracht (COD-, N-, P-waardes). Er wordt rekening gehouden met aantal m3 per productie dag, dagen productie. Lees meer...

Opvolging

Een zuiveringsinstallatie vraagt, eens opgestart, een adequate opvolging. Afhankelijk van de productie in het bedrijf, de waterhoeveelheid, de weersomstandigheden enz. dienen bepaalde parameters bijgestuurd te worden. Lees meer...

Advies

In veel industrietakken worden grote hoeveelheden water verbruikt. Niet alleen het productieproces, maar ook het proces van reinigen en desinfectie, is verantwoordelijk voor het verbruik van vele liters water per uur. Lees meer...