Skip to main content

Opvolging

Staalname 

Een zuiveringsinstallatie vraagt, eens opgestart, een adequate opvolging. Afhankelijk van de productie in het bedrijf, de waterhoeveelheid, de weersomstandigheden enz. dienen bepaalde parameters bijgestuurd te worden. Om dit te realiseren plannen we in samenspraak met onze klanten en volgens de grootte van het station op geregelde tijdstippen staalnames. 

Zo worden de kleinste veranderingen in de kwaliteit van het effluent snel gedetecteerd. Bijgevolg kunnen eventuele beginnende problemen direct aangepakt worden om grote problemen te vermijden. 

Om de opvolging van een zuiveringsinstallatie op een correcte en snelle wijze te kunnen uitvoeren, beschikt Hydros over een professioneel uitgerust laboratorium. Wij beschikken over de nodige toestellen om het zuiveringsproces te kunnen analyseren op rendement, kwaliteit en microbiologie. 

Dagelijks gebeuren bij ons deze analyses en zo beschikken we binnen de 24 uur resultaten. Deze worden per e-mail doorgestuurd naar de klant. De nodige instructies voor bijsturing worden doorgegeven. Zo wordt er dus enorm snel gewerkt. 

Via PC 

Een moderne waterzuivering kan volledig geautomatiseerd werken en geregeld worden via een PLC-programma (gekoppeld aan een PC). Zo wordt het mogelijk om de zuivering vanop afstand op te volgen (remote controle). Op die manier kunnen er bij een sterk wisselende belasting van de zuiveringsinstallatie de nodige parameters vanop afstand worden aangepast.


Analyses

Alle analyses uitgevoerd in ons labo, zijn erop gericht het maximum aan informatie te bekomen over de werking van de zuivering. Het biologische systeem wordt onderzocht naar activiteit, slibhoeveelheid en microscopie. Het binnenkomende water wordt geanalyseerd op belasting voor de zuivering. Het gezuiverde effluent wordt onderzocht op de parameters opgelegd in de sectorale lozingsnormen. 

Alle analyses worden door Hydros BV zelf uitgevoerd in het eigen laboratorium in de Sint-Michielsweg in Kuurne. Daar voeren we nauwkeurig alle analyses uit op de monsters die we bij de klanten hebben genomen . In samenspraak met de klant nemen we stalen van:

 • influent (voeding)
 • uitloop anaërobie (indien aanwezig)
 • aërobie (biologie)
 • effluent 

Volgende analyses worden uitgevoerd: 

Ter plaatse

 • Geleidbaarheid- en troebelheidsmeting
 • Zuurstofmeting en pH-meting 

Labo

 • Chemische zuurstofverbruik (COD) 
 • Bepaling van de totale hoeveelheid stikstof en fosfor (spectrofotometrisch)
 • Bepaling van de hoeveelheid nitriet en nitraat
 • Testen op de activiteit van de biomassa (het actief slib)
 • Microscopie
 • Droogrest en gloeirest (bepaling van de droge stof en de organische stof) 
 • Slibvolume-index
 • Andere bepalingen op aanvraag

Diensten

Ontdek hier onze diensten die wij aanbieden...

Vooronderzoek

We voeren een vooronderzoek uit op jullie afvalwater (influent). Zo krijgen we een zicht op de vuilvracht (COD-, N-, P-waardes). Er wordt rekening gehouden met aantal m3 per productie dag, dagen productie. Lees meer...

Opvolging

Een zuiveringsinstallatie vraagt, eens opgestart, een adequate opvolging. Afhankelijk van de productie in het bedrijf, de waterhoeveelheid, de weersomstandigheden enz. dienen bepaalde parameters bijgestuurd te worden. Lees meer...

Advies

In veel industrietakken worden grote hoeveelheden water verbruikt. Niet alleen het productieproces, maar ook het proces van reinigen en desinfectie, is verantwoordelijk voor het verbruik van vele liters water per uur. Lees meer...